top of page
Visborggaard Slot
Visborggaard Slots port indgang til historiske oplevelser

Hovedbygningen

Den nuværende hovedbygning er et trefløjet anlæg, hvis lange sidefløje åbner sig mod nord. Hovedbygningen er opført af røde mursten og er i to etager. Den sydlige hovedfløj har på hjørnegavlene ottekantede tårne i to etager. Hovedbygningen ligger omkranset af voldgrave på alle sider, og adgangen til borggården sker gennem en port i sydfløjen.

Den oprindelige hovedbygning fra middelalderen findes der i dag ingen spor af. En arkæologisk udgravning i begyndelsen af 1900-tallet afslørede blot resterne af en vindebro og et palisadeværk i borggården. Denne tidlige hovedbygning brændte i 1534, og mellem 1575 og 1576 lod Jakob Seefeld opføre en ny trefløjet renæssancebygning på det gamle voldsted. Seefelds bygning var i tre etager og havde ikke mindre end syv tårne med kobberspir. Sydfløjens facade var domineret af et stort porttårn, der nåede tagryggen og var forsynet med et stort tredobbelt løgspir. Sydfløjen af Seefelds renæssancebygning udgør hovedfløjen i den nuværende hovedbygning, men er i dag blot i to etager. Porten omgives af en imponerende sandstensportal, der bærer Seefeld og hans to hustruers navne og våben. Seefelds sidefløje er formentlig nedrevet omkring 1740.

 

Da Andreas von Arenstorff overtog Visborggaard i 1739, var hovedbygningen meget forfalden, og sidefløjene såvel som de fem af gårdens tårne blev revet ned. I 1748 opførte Arenstorff den nuværende østfløj, der er i to etager, og i 1796 byggede sønnen Frederik von Arenstorff en vestfløj i en etage. Fløjen blev ved en ombygning i 1938 forhøjet med en etage.

 

Knud Danneskiold-Samsøe foretog i starten af 1900-tallet en gennemgående restaurering af gården, udført efter tegninger af arkitekten Gotfred Tvede. Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen og den stensatte bro er fredet.

Andre bygninger

I 1768 opførte Frederik von Arenstorff et stort ladegårdsanlæg. Det trelængede symmetriske anlæg lå syd for hovedbygningen - uden for voldgraven - og indgik i et tæt samspil med hovedbygning og den bagvedliggende have. Størstedelen af anlægget blev dog revet ned ved ombygningen af gården i 1938, mens en vestlig sidelænge i 1913-1914 blev omsat i grundmur. To magasinbygninger med forbindende mure og to portpiller syd for hovedbygningen er ligeledes bevaret.

Samtidig med istandsættelse af hovedbygningen lod Gotfred Tvede opføre en herskabsstald og et mejeri. Herskabsstalden, der ligger sydvest for hovedbygningen, er bevaret. Fredningsstatus 2013: Ingen af de ovennævnte bygninger er bevaret. 

 

Kulturmiljø

Gården er omkranset af vandfyldte grave på alle sider. Der ligger en dæmning mod syd og en bro, der fører til haven.

Haven ligger nord for hovedbygningen og en bro over voldgraven forbinder hovedbygning og have og etablerer den akse, der definerer haven. Haven, der er anlagt i 1500-tallet og udført i fransk stil med klippede lindealleer, blev i 1700-tallet tilføjet en række barokelementer, bl.a. den gennemgående akse, der understøttes af broen mellem have og hovedbygning.

Haven rummer et lysthus opført i 1800-tallet. Fredningsstatus 2013: Haven og lysthuset er fredet. 

bottom of page